Česky | English | Deutsch
Historie a fotodokumentace

Zde se můžete seznámit s historií vzniku našeho internetového centra (ITC)

Na základě předloženého projektu pod názvem "SOŠ - Internet" v rámci SROP (Společný regionální operační program), který se týkal opatření č. 5.2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  v rámci priority č. 5.2 Regionální rozvoj infrastruktury, bylo započato v druhé polovině  roku 2005 s budováním internetového centra (ITC).

Jeho základní rozpočet se skládal z:
- výše finanční pomoci z prostředků  státního rozpočtu 122 840,-Kč
- výše finanční pomoci z prostředků kraje   184 260,-Kč

- výše finanční pomoci z prostředků EU    921 300,-Kč

Výše finanční pomoci celkem z veřejných prostředků   1 228 400,-Kč

Kromě výše uvedených finančních prostředků byla samotná realizace dotována ještě z finančních prostředků školy minimálně ve výši 250 000,-Kč.

Internetové centrum bylo vybudováno v bývalém vestibulu, který přestal plnit svoji společenskou funkci a skýtal dostatek prostoru pro vybudování kompletně digitalizovaného ITC včetně kopírovacího zařízení a dataprojekce.
Současně s tímto ITC byla vybudována zdvižná plošina v zadním traktu školy smšrem od parkoviště pro invalidní vozíky, která tak umožňuje  přístup do školy i tělesně postiženým dětem a kompletní sociální zařízení.

Fotodokumentace:
1. Původní vestibul, kde bylo vybudováno nynější ITC: FotoVestibul SOS Projekt250205 007.jpg   FotoVestibul SOS Projekt250205 008.jpg   FotoVestibul SOS Projekt250205 009.jpg  FotoVestibul SOS Projekt250205 011.jpg   FotoVestibul SOS Projekt250205 013.jpg

2. Stavba oddělovací a protihlukové stěny: Stěna ITCENT 1.JPG   ITCENT~1.JPG   ITCENT~4.JPG

3. Vybavování a konečná podoba ITC:  ITCENT~2.JPG   ITCENT~3.JPG  IC 080406 020.jpg  IC 080406 021.jpg  IC 080406 022.jpg 

4. Slavnostní otevření ITC dne 27.září 2006: IC_letak_A4 160806.pdf  Otevření ITC 270906 009.jpg  Otevření ITC 270906 017.jpgOtevření ITC 270906 017.jpg  Otevření ITC 270906 018.jpg Otevření ITC 270906 021.jpg  Otevření ITC 270906 027.jpg  Otevření ITC 270906 041.jpg

5. Článek v novinách:  Projekt JH Listy 240505.jpg